Springe direkt zu Inhalt

Bachelor Nederlandse Filologie

Wat is het verschil tussen Nederlands en Plattdeutsch? Welke schrijvers las Van Gogh? Wat schreef Nooteboom over de Berlijnse muur? Deze en tal van andere vragen komen aan de orde in de bachelor Nederlandse filologie.
Tijdens deze studie leer je binnen drie jaar de Nederlandse taal, de geschiedenis en literatuur op een diepgaande manier kennen. Je leert ook op een zelfstandige manier academisch onderzoek te verrichten, kritisch te denken en culturele ontwikkelingen vanuit een internationaal perspectief te benaderen.
De bachelor is geen directe opleiding tot een specifiek beroep, maar biedt een brede voorbereiding op een carrière binnen elk gebied dat raakvlakken heeft met de Nederlandse taal en cultuur. Dat kan binnen de wetenschap zijn, maar ook in de journalistiek, het bedrijfsleven of in de politiek. De contacten tussen het Nederlandse en het Duitse taalgebied zijn uitermate divers, intensief en uitdagend.

De opleiding

De Bachelor Nederlandse filologie is opgebouwd uit zes semesters, die verdeeld worden over drie jaar.

  • Uiteraard leer je de Nederlandse taal op academisch niveau spreken en schrijven.
  • In de taalkundige colleges leer je de Nederlandse taal en haar geschiedenis kennen. Structuur, ontwikkeling en verhouding tot andere talen komen aan de orde, maar ook de relaties tussen taal en maatschappij.
  • In de letterkundige colleges wordt de geschiedenis van de Nederlandse literatuur behandeld, van de middeleeuwen tot nu.

In het eerste semester staat taalverwerving centraal, maar je maakt ook al kennis met de geschiedenis van het Nederlandse taalgebied en je wordt vertrouwd gemaakt met belangrijke academische vaardigheden. Na de eerste semesters beschik je over de basiskennis van de taal- en letterkunde en beheers je de belangrijkste wetenschappelijke methodes. Vervolgens leer je aan de hand van representatieve thema’s zelfstandig wetenschappelijk te werken.

Een volledige beschrijving (in het Duits) van de inhoud en de structuur van de opleiding en informatie over toelating en inschrijving vind je op de Infopagina's van de Freie Universität.

Nederlandse filologie aan de Freie Universität Berlin

  • Nederlandse filologie heeft in Berlijn een lange traditie. De afdeling Nederlands aan de Freie Universität behoort tot de grootste afdelingen Nederlands ter wereld en beschikt in de Philologische Bibliothek over één van de belangrijkste collecties Nederlandse literatuur buiten het Nederlandse taalgebied. Naast onderwijs kent onze afdeling op het gebied van de taal- en de letterkunde verschillende onderzoeksprojecten. En er worden culturele activiteiten georganiseerd: regelmatig nemen Nederlandse en Belgische schrijvers deel aan colleges, worden er literaire avonden georganiseerd, excursies (naar Amsterdam en Antwerpen, maar ook naar Zuid-Afrika) en conferenties voor wetenschappers en studenten. Tijdens je studie kun je profiteren van onze samenwerking met Nederlandse en Belgische universiteiten.
  • We vinden het belangrijk dat studenten van ons vak zich goed voelen. Naast de bestaande begeleidingmogelijkheden van de FU bieden we je daarom een mentorprogramma aan. Daarmee kun je tijdens je studie individueel door een docent worden gecoacht.
  • En natuurlijk heeft de stad Berlijn zelf voor studenten op het gebied van de geesteswetenschap veel te bieden: theaters, literaire podia, uitgeverijen, bibliotheken en academische instituten die lezingen, discussieavonden en bijeenkomsten organiseren. Door dit culturele aanbod heb je niet alleen mogelijkheden om naast je studie ook de culturele en literaire praktijk te leren kennen, het biedt ook perspectieven voor stages en beroepen na je studie.
Heb je nog vragen over de Bacheloropleiding Nederlandse Filologie? Neem dan gewoon contact op.

Beroepsperspectieven

Na je studie heb je niet alleen een brede kennis over de Nederlandse taal en cultuur, je kunt ook op een academisch niveau denken en werken. Daardoor vind je gemakkelijk aansluiting bij een vervolgopleiding en heb je kwaliteiten die van grote waarde zijn op de arbeidsmarktmarkt.

Nederland en België zijn belangrijke handelspartners van Duitsland. Ook in politiek opzicht werken de drie landen nauw samen. Nederlandstalige cultuur en literatuur kunnen in het Duitse taalgebied op grote belangstelling rekenen. Die veelzijdige en intensieve contacten bieden veel beroepsmogelijkheden voor afgestudeerde neerlandici, in Duitsland, in Nederland en in België.

  • Veel studenten komen terecht in communicatieve of journalistieke beroepen.
  • Anderen gaan als beleidsmakers bij culturele organisaties of in de diplomatie aan de slag. 
  • Het onderwijs is ook een optie: op veel scholen in Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen wordt Nederlands als schoolvak onderwezen. In deze bondslanden zijn er ook voortgezette docentenopleidingen. Om tot dergelijke docentenopleidingen te worden toegelaten, heb je een BA Nederlandse filologie nodig.
  • De bachelor Nederlandse filologie kan het begin zijn van een wetenschappelijke carrière. Neerlandistiek is een academische discipline aan meer dan 200 universiteiten over de hele wereld: in Nederland en België natuurlijk, in Duitsland, in Polen, maar ook in de Verenigde Staten en Zuid-Afrika.
Neem eens een kijkje op onze alumni-pagina (in het Duits), waar voormalige studenten vertellen over hun ervaringen na hun studie Neerlandistiek.

Inschrijven

Aan de Freie Universität kun je je inschrijven voor Nederlandse filologie als hoofdvak. Je kunt Nederlands ook volgen als bijvak bij een ander hoofdvak. Je kunt de Bachelor Nederlandse filologie aan de Freie Universität aanvullen met de zogenaamde algemene beroepsvoorbereiding (Duits) (ABV). Tijdens de ABV wordt de studie aan de praktijk gerelateerd en verwerven studenten competenties die hen voordelen bieden op de arbeidsmarktmarkt. Het aabod van de ABV omvat cursussen op het gebied van media, vreemde talen en informatica, maar ook communicatie- en managementstrainingen. Dit aanbod is toegankelijk voor alle bachelorstudenten aan de Freie Universität.

Gedetailleerde informatie over de toelating en de inschrijving vind je op de infowebsite van de Freie Universität. Met vragen hierover kun je terecht bij het Infocentrum van de Freie Universität.