Springe direkt zu Inhalt

LITERATURILE DE LIMBĂ ROMÂNĂ — PARTE INTEGRANTĂ A UNEI ROMANISTICI TRANSNAȚIONALE (proiect realizat cu sprijinul Ministerul Federal al Educației și Cercetării din Germania)

BMBF-Projekt Rumänische Literaturen als integrativer Teil einer transnationalen Romanistik

BMBF-Projekt Rumänische Literaturen als integrativer Teil einer transnationalen Romanistik

Scopul general al proiectului este de a (re)integra studiile românești în domeniul mai larg al studiilor romanice care, în prezent, în peisajul universitar german, sunt dominate de limbile și culturile occidentale de circulație internațională (franceza, spaniola, italiana). În acest context, ne propunem să poziționăm studiile românești în interiorul dezbaterilor actuale din jurul așa-numitului « transnational turn », care a determinat și încă determină transformări majore ale studiilor literare peste tot în lume. Plecăm de la convingerea că doar printr-o integrare coerentă într-o paradigmă transnațională studiile românești pot dobândi vizibilitate și relevanță la nivel internațional.

Într-un prezent în care, nu doar în Europa, mișcările naționaliste încearcă tot mai mult să cucerească spațiul public, proiectul nostru își propune o tranziție de la paradigma națională la una transnațională, respectiv globală, subliniind potențialul studiilor românești în acest context și încercând, astfel, să depășească opozițiile tradiționale dintre Est și Vest, Nord și Sud (global). Miza proiectului este de a deschide perspective novatoare asupra proceselor de transnaționalizare și globalizare în curs și de a atrage atenția asupra rolului literaturii și culturii ca parte integrantă a acestor procese. 

În cadrul activităților de cercetare din care este alcătuit proiectul, ne propunem să înscriem mișcările de avangardă de limbă română din secolul XX într-o teorie și istorie globală a avangardei, dezvoltând totodată instrumentele teoretice și metodologice necesare în acest scop. Potențialul acestor mișcări – prea puțin receptate până în prezent, în ciuda unui interes crescând al cercetătorilor la adresa lor — pentru investigarea teoretică și istorică a fenomenelor literare globale și a caracteristicilor lor regionale va fi prezentat în diferite studii de caz, demonstrând astfel că studiile românești, ca și alte domenii filologice « mici », sunt indispensabile pentru orice cercetare a fenomenelor literare globale.