Δραστηριότητες

Στὴ Γερμανικὴ ἔκδοση τῆς ἱστοσελίδας μας μπορεῖτε νὰ ἐνημερωθεῖτε γιὰ τὶς ἐξωδιδακτικὲς δραστηριότητες τῆς Ἕδρας Βυζαντινῶν Σπουδῶν τοῦ Βερολίνου ποὺ ἔλαβαν χώρα κατὰ τὴν διάρκεια τῶν παρελθόντων ἐτῶν, παραδείγματος χάριν: Colloquia, ἐξορμήσεις, ἐπισκέψεις σὲ μόνιμες ἢ περιοδικὲς ἐκθέσεις καὶ χώρους ἐνδιαφέροντος, ποικίλες ἐκδηλώσεις, διαλέξεις καὶ ὁμαδικὲς συζητήσεις.